ثبت شرکت در ارمنستان

با توجه به شرایط سیاسی و همسایگی ایران و ارمنستان و حجم بسیار زیاد تجارت ایرانی در ارمنستان این کشور تبدیل به پایگاهی امن برای ثبت شرکت در ارمنستان و افتتاح حساب بانکی برای بازرگانان ایرانی شده است . ثبت شرکت در ارمنستان جزو برترین پکیج های شرکت پارس تاکان می باشد سرعت عمل در ثبت شرکت در ارمنستان جزو افتخارات ما می باشد .شرکت پارس تاکان با کادری مجرب کلیه خدمات بعد از ثبت شرکت در ارمنستان را مدیریت کرده و طبق نیاز و خواسته شما میزان و هزینه این خدمات را کنترل می نماید.حتما به خاطر داشته باشید که ثبت شرکت در ارمنستان و افتتاح حساب بانکی تازه شروع کار درارمنستان می باشد بعد از ثبت شرکت در ارمنستان نیاز مند ارائه گزارشات مالی به ارائه مالیات می باشیم چرا که اگر این کار انجام نشود مالیات اجباری ماهیانه به همراه جریمه برای شرکت محاسبه خواهد شد . پس بنا براین خدمات بعد از ثبت شرکت در ارمنستان بسیار مهم و هم پایه ثبت شرکت می باشد ثبت شرکت در ارمنستان در مدت زمان سه روز کاری انجام میپذیرد . ثبت شرکت در ارمنستان بدون حضور شما انجام خواهد شد .نیازی به سفر و هزینه اضافه و صرف زمان نداریم پس در انتخاب مشاور خود در ثبت شرکت در ارمنستان دقت کنیم تا بعد از ثبت شرکت بر مشکلات خود نیافزائیم.

ثبت شرکت در ارمنستان