ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه

با تلاش مشاوران بین الملل مشاورین بین الملل پارس تاکان و رایزنی های انجام شده و شرکا ترکیه ای مدت زمان ثبت شرکت در ترکیه از ۱۵ روز کاری به ۵ روز کاری کاهش یافته و به جای دو تا سه بار سفر به ترکیه در همان سفر اول کار ثبت شرکت در ترکیه به اتمام رسیده و آماده مرحله اخذ اقامت و مجوز کار می شویم .ضمنا لیست بیمه نیز از الزامات مجوز کار حذف گردیده وبه این ترتیب ثبت شرکت در سریع ترین زمان ممکن و کاهش چشم گیر هزینه های جاری در ترکیه انجام خواهد پذیرفت .ضمنا قبلا ثبت شرکت در ترکیه نیازمند حد اقل دو نفر سهامدار می بودکه طبق قوانین جدید.ثبت شرکت در ترکیه به صورت تک نفره هم انجام خواهد شد.

ثبت شرکت در ترکیه

ثبت شرکت در ترکیه

مراحل ثبت شرکت در ترکیه

۱- تنظيم اساسنامه شرکت ،
۲- تنظيم فرم مخصوص تاسيس شرکت ،
۳- تنظيم فرم اتاق بازرگاني ،
۴- تنظيم فرم تعهد آدرس ( اتاق بازرگاني) ،
۵- ثبت رسمي امضاء مديرعامل ،
۶- تاييد رسمي اساسنامه در محضر ،
۷- ترجمه گذرنامه هاي کليه شرکاء و تاييد آنها در ارگانهاي ذيربط محل ،
۸- دريافت کارت بازرگاني ،
۹- چاپ رسمي شرکت در روزنامه ،
۱۰- تنظيم اجاره نامه محل استقرار شرکت ،
۱۱- اخذ شماره مالياتي سهامداران شرکت ،
۱۲- اخذ شماره مالياتي شرکت ،
۱۳- تاييد آدرس محل کار توسط مامور اداره ماليات ،
۱۴- تصديق دفاتر حسابداري ،
۱۵- گشايش حساب بانکي شرکت

مدارک لازم ثبت شرکت در ترکيه

۱- اصل ، کپي و ترجمه گذرنامه تمامي سهامداران شرکت و تاييد آن توسط مراجع ذيربط
۲- دو قطعه عکس ۴*۳ از کليه سهامداران شرکت ،
۳- وکالتنامه رسمي و ترجمه تاييد شده آن توسط سفارت ترکيه در تهران در صورت عدم حضور صاحب شرکت در ترکيه ،
۴- آدرس و مشخصات و تلفن ايران ،
۵- آدرس و مشخصات و تلفن ترکيه ،
۶- مشخص نمودن عنوان شرکت ،
۷- مشخص کردن سهامدارن و ميزان سهام آنها ،
۸- مشخص کردن مدير عامل ،
۹- مشخص کردن زمينه يا زمينه هاي فعاليت شرکت

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت و دریافت اقامت کشور ترکیه می توانید با مشاورین ما تماس بگیرید. ۰۲۱۸۸۳۲۳۸۶۸

شرکت مشاوران بین الملل پارس تاکان